over mij

AracadiaSMALLAllereerst welkom op mijn site. Mijn naam is Thom Rotman, psycholoog en therapeut.

Van origine ben ik sociaal psycholoog, wat inhoudt dat ik een studie heb gevolgd over hoe menselijk gedrag wordt beïnvloed door anderen. Hoe gedragen mensen zich in groepen en waarom? Wat is de invloed van cultuur op bijvoorbeeld taalgebruik, communicatie en gevoelens? In 2010 ben ik in Utrecht afgestudeerd in de richting van sociale psychologie.

Na 2010 heb ik me bijgeschoold in de richting van de gezondheidszorgpsychologie. Al snel bekroop me echter een gevoel van onvrede over de geestelijke gezondheidszorg, onder andere door de heersende drang mensen een label op te ‘plakken’ (diagnoses) en te doen aan symptoombestrijding door mentale klachten te onderdrukken, bijvoorbeeld door medicatie en therapie die mensen, in mijn ogen, aanleert geen mentale klachten te hoeven ervaren. Ik ben van mening dat deze klassieke* benadering mensen mentaal rigide maakt door ze aan te leren dat bepaalde gevoelens en gedachten niet ervaren mogen worden.

Toen ik hoorde van ACT heb ik meteen een basis- en vervolgopleiding ACT gevolgd bij SeeTrue in Maastricht. Sinds 2015 ben ik dan ook gecertificeerd ACT therapeut en trainer, wat inhoudt dat ik bevoegd ben ACT therapie te geven en anderen op te leiden tot ACT therapeut. Ik ben opgeleid door de grondlegger van ACT in Nederland, Gijs Jansen.

Vanaf het afstuderen aan de Universiteit Utrecht in 2010 heb ik gewerkt in de forensische psychiatrie en verslavingszorg, arbodienstverlening, basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (voorheen eerste- en tweedelijns zorg).

 

* de term ‘klassieke GGZ’ is een term die ik gebruik voor de meeste andere vormen van psychotherapie, die steunen op het handboek van psychologen, de DSM-IV. Dit handboek bevat criteria om mensen te diagnosticeren, bijvoorbeeld met autisme of depressie. Volgens ACT zijn diagnoses niet waardevol en deze worden dan ook niet gesteld binnen een ACT behandeling.